เมนูบ้านคนทองเอน
คำขวัญประจำตำบล
"ทองเอนหมู่เฮา สาวเจ้างามหลาย งอบไผ่ บ่ เทียม สินค้าเยี่ยม OTop ล้อมรอบนาข้าว ปลาส้มเฮาแซบหลาย ผู้ได
อ่านต่อ