การแต่งกายลาวแง้วทองเอน
26 กรกฎาคม 2560

ชาย : ใส่เสื้อคอกลมสีอ่อนๆ แขนสั้น หรือแขนยาวก็ได้ แล้วนุ่งโสร่ง หรือ
กางเกงขาก๊วย ทับด้วยข็มขัดหรือคาดด้วยผ้าขาวม้า และอาจใช้ผ้าขาวม้าอีก
ผืนหนึ่งคาดผม กันผมปรกหน้า หรือกันแดด เช็ดหน้าหรือปาก เวลาเคี้ยวหมาก 
หรือใช้พัด ปัดแมลง หรือไล่ยุง ห่มกันลม กันฝน ก็ได้ ทรงผม ตัดสั้น หรือรอง
ทรง ประแป้งหน้าลาย ผมใส่น้ำมันเยิ้มพื่อจัดทรง

หญิง : สูงวัย ใส่เสื้อสีอ่อน นุ่งโจงกระเบนสีเดียว เช่น ดำ น้ำตาลเขียวแก่ 
ตัดผมสั้น เรียก ทรงดอกเลามีผ้าบางๆ สีขาว พาดไหล่ หรือผ้าสไบ เพื่อไหว้
กราบพระ หรือเพื่อคลุมไหล่ คลุมเสื้อที่ใช้ผ้าเนื้อบางเครื่องประดับ นิยมใส่ 
กำไล สายสร้อย ใส่ตุ้มหู เป็นแบบตุ้มกลม ห้อยเรียกว่า อีด๊อก คาดเข็มขัดเงิน
หรือ นาก หรือ ทอง แล้วยัง ใช้คล้องพวงกุญแจไว้ข้างๆเอว และร้อยสตางค์แดง 
ราคา ๑ สตางค์ หรือ ๑๐ สตางค์เป็นพวง มีผ้าเช็ดหน้าเหน็บเอว หรือถือ 
เพื่อใช้เช็ดเช็ดหน้า หรือปาก เวลาเคี้ยวหมาก หรือใช้พัด ปัดแมลงหรือยุง
ก็ได้ บางครั้งทัดผมด้วยดอกไม้ ทาแป้งร่ำ น้ำอบน้ำปรุงหอมกรุ่น

หญิง : วัยกลางคน : แม่บ้าน หญิงที่แต่งงานแล้ว ใส่เสื้อหู้กะแต๋ง ( สายเดี่ยว) 
หรือเสื้อคอพวง นุ่งซิ่น หากอยู่ในบ้านใช้ผ้าคาดอก( แบบ เกาะอก) หากแต่งตัว
ออกนอกบ้าน จึงใส่เสื้อคอพวง หรือเสื้อมีคอ มีแขน นุ่งผ้าซิ่น คาดด้วยเข็มขัด
เงิน ทอง หรือ นากใส่เครื่องประดับ เช่น สายสร้อย ใส่ตุ้มหู ( อีด๊อก) หรือ 
คาดผ้าสไบ เพื่อไหว้กราบพระ หรือเพื่อคลุมไหล่ คลุมเสื้อที่ใช้ผ้าเนื้อบาง

นอกจากนี้ เข็มขัดยัง ใช้คล้องพวงกุญแจไว้ข้างๆเอว และยังร้อยสตางค์แดง 
ราคา ๑ สตางค์ หรือ ๑๐ สตางค์มีผ้าเช็ดหน้าเหน็บเอว หรือถือ เพื่อใช้เช็ด
เช็ดหน้า หรือปาก เวลาเคี้ยวหมาก หรือใช้พัด ปัดแมลง หรือยุงก็ได้

         ชุดแต่งกายตามประเพณีสำคัญของลาวแง้วทองเอน
/data/content/167/cms/aceghnuvxz79.jpg

                              การแต่งกายลาวแง้วโบราณ
/data/content/167/cms/ehinpvwz1346.jpg

 


/data/content/167/cms/efjnptuwxy46.jpg

การแต่งกายของหญิงสูงวัย (เมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว)
(ภาพนี้ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐)

 หญิง : วัยกลางคน : แม่บ้าน หญิงที่แต่งงานแล้วใส่เสื้อหู้กะแต๋ง(สายเดี่ยว)
หรือเสื้อคอพวง นุ่งซิ่น หากอยู่ในบ้านใช้ผ้าคาดอก(แบบเกาะอก) หากแต่ง
ตัวออกนอกบ้าน จึงใส่เสื้อคอพวง หรือเสื้อมีคอ มีแขน นุ่งผ้าซิ่น คาดด้วย
เข็มขัดเงิน ทอง หรือ นาก ใส่เครื่องประดับ เช่น สายสร้อย ใส่ตุ้มหู (อีด๊อก)
หรือ คาดผ้าสไบ เพื่อไหว้กราบพระ หรือเพื่อคลุมไหล่ คลุมเสื้อที่ใช้ผ้าเนื้อบาง

   นอกจากนี้ เข็มขัดยังใช้คล้องพวงกุญแจไว้ข้างๆเอว และยังร้อยสตางค์
แดง ราคา ๑ สตางค์ หรือ ๑๐ สตางค์ มีผ้าเช็ดหน้าเหน็บเอว หรือถือ เพื่อใช้
เช็ดหน้าหรือปาก เวลาเคี้ยวหมาก หรือใช้พัด ปัดแมลง หรือยุงก็ได้

ซ้าย    คุณย่าน้อย พุ่มจุ่น  ภรรยาของปู่สอน พุ่มจุ่น

กลาง   คุณย่าจันทร์ ผาน้อย  ภรรยาของปู่ลิ ผาน้อย มีบุตร-ธิดา คือ 

          ๑.นางบุญยัง หานะกุล      ๔.นางอำพันธ์ คุลี

          ๒.นายสุวรรณ์ ผาน้อย      ๕.นางสุนันท์ งามเนตร์

          ๓.นางขัน ขันเหล็ก          ๖.นางแหล่ม รอดโฉม

ขวา    ไม่ทราบชื่อ

 

 

/data/content/167/cms/acijmxy34568.jpg

การแต่งกายของสรีชาวลาวแง้ว โดยทั่วไป และในชีวิตประจำวัน

หญิง : สาวรุ่น หญิงงามที่ยังไม่ได้แต่งงาน

    ใส่เสื้อสีอ่อน มีแขน มีคอ นุ่งผ้าซิ่นลายขวาง หรือผ้าทอบ้านไร่
สีสันสวยงาม หากอยู่ในบ้านอาจใส่ใส่เสื้อคอพวงเครื่องประดับ 
เช่น กำไล สายสร้อย ใส่ตุ้มหู (อีด๊อก)  คาดด้วยเข็มขัดเงิน ทอง
หรือ นาก มีผ้าเช็ดหน้าเหน็บเอวหรือถือ เพื่อใช้เช็ดหน้าบางครั้งทัด
ผมด้วยดอกไม้  ทาแป้งรำ น้ำอบน้ำปรุงหอมกรุ่น

    เมื่อมีงานบุญ งานมงคลหรืองานฉลองจะแต่งกายสวยงาม ถือว่า
เป็นการแต่งอวดประกวดกัน เพิ่มความหรูหรา สง่างาม ด้วยการ
ห่มสไบเฉียงไหล่ ปักดิ้นเงินหรือดิ้นทอง หรือผ้าทอ

 

การแต่งกายของ เด็กชาย-เด็กหญิง ชาวลาวแง้ว เมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว 
(ถ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕)

เด็กชาย : ไว้จุก ไว้โก๊ะ หรือไว้เปีย นิยมใส่กางเกงขาสามส่วน
เสื้อผ้าเนื้อนุ่ม สีอ่อนๆ
เด็กหญิง : ไว้จุก หรือไว้โก๊ะ  ใส่ผ้าซิ่นเสื้อหูกะแต๋ง หรือเสื้อ
คอพวง (สายเดี่ยว)หรือ เสื้อมีคอ มีแขนเป็นผ้าฝ้าย เนื้อนุ่ม
สีอ่อนๆนิยมใส่จับปิ้ง เงิน หรือทอง หรือตะกั่วแล้วแต่ฐานะ 
ของแต่ละคนและครอบครัว

เด็กชาย : ไว้จุก ไว้โก๊ะ หรือไว้เปีย นิยมใส่กางเกงขาสาม
ส่วน
เสื้อผ้าเนื้อนุ่ม สีอ่อนๆ

เด็กหญิง : ไว้จุก หรือไว้โก๊ะ  ใส่ผ้าซิ่นเสื้อหูกะแต๋ง หรือ
เสื้อคอพวง (สายเดี่ยว)หรือ เสื้อมีคอ มีแขนเป็นผ้าฝ้าย เนื้อ
นุ่มสีอ่อนๆนิยมใส่จับปิ้ง เงิน หรือทอง หรือตะกั่วแล้วแต่
ฐานะ 
ของแต่ละคนและครอบครัว


/data/content/167/cms/abchqswxy348.jpg