วัด/สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระปริยัติธรรม/วัดสำนักปฎิบัติ
รายนามสถานที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมและสถานที่ปฎิบัติธรรม
อ่านต่อ
 • วัดท่าวนธรรมรังสี

  วัดท่าวนธรรมรังสี ตั้งอยุ่เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดโคนอน

  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดประสิทธิ์คุณากร

  วัดประสิทธิ์คุณากร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดสามัคคีธรรม

  วัดสามัคคีธรรม ตั้งอยู่บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์


 • วัดสระแจง

  วัดสระแจง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดธรรมเจดีย์

  วัดธรรมเจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดคีมราษฏร์ศรัทธาธรรม

  วัดคีมราษฏร์ศรัทธาธรรม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดใหญ่

  วัดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดแหลมคาง

  ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดหลังสระ

  วัดหลังสระ ตั้งอยู่ที่ บ้านโพชนไก่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดวังขรณ์

  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ บ้านวังขรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


 • วัดชันสูตร

  ตั้งอยู่ที่บ้านชันสูตร หมู่ที่่ ๘ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี