แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
โรงเรียนทองเอนวิทยา
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนทองเอนวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนอินทร์บุรี(วัดดงยาง)”
อ่านต่อ