เรื่องเด่น จังหวัดสิงห์บุรี

/picdata/content/1/cms/bghijmuvx148.jpg

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท
____________________
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
___________________
ในโอกาสเสด็จ
พระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน 
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน 
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒