พระอินทร์ เมืองอินทร์บุรี
17 มิถุนายน 2560

พระอินทร์ที่เมืองอินทร์บุรี 

        ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียในบริเวณบริษัท FLYNOW หลัก กม.ที่ ๑๕๐ เชื่อกันว่า ณ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ในปัจจุบันนี้เคยเป็นดินแดนที่พระอินทร์ได้ลงมาสถิตปกปักรักษาอยู่ในที่แห่งนี้มานานแล้ว ตามตำนานเล่าว่า พระอินทร์เป็น
เทพผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหนือกว่าเทวดาทั่วไป มีกายสีเขียว หนึ่งพักตร์ สองกร มีวัชระเป็นอาวุธ ทรงชฎาเดินหน
มีพาหนะ คือ ช้างเอราวัณ พระนามของพระอินทร์อีกอย่างคือ ท้าวสักกเทวราช คำว่า สักกะแปลว่า ผู้ให้ทานโดยเคารพ
ปกติพระอินทร์จะประทับอยู่บนทิพยอาสน์ เมื่อผู้มีบุญญาธิการเกิดทุกข์เข็ญ หรือ เกิดความเดือดร้อนบนโลกมนุษย์
ทิพยอาสน์จะแข็งกระด้างหรือร้อน 

      พระอินทร์จะอวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญหรือแก้ไขปัดเป่าปัญหาให้หมดไป ซึ่งชาวเมืองอินทร์ต่างมีความเลื่อมใส
ให้ความศรัทธาและ
นับถือบูชาพระองค์ เพราะเชื่อว่า เป็นเทพที่คอยคุ้มครองให้คนในชุมชน อยู่ดีมีสุขมาหลายชั่วอายุคนแล้ว 

      ดังนั้น เพื่อให้ชาวบ้านได้มีองค์พระอินทร์ไว้สักการะและเป็นสิริมงคลกับอำเภออินทร์บุรี นายประภาศ บุญยินดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
มีแนวคิดในการสร้างองค์พระอินทร์ขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย รวมทั้งจาก
คุณปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกลุ่มบริษัท FLYNOW  
โดยได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของ FN  OUTLET  เป็นที่ประดิษฐาน
พร้อมสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการหล่อและปลุกเสกองค์พระอินทร์ 
และสร้างเทวาลัยรอบองค์พระอินทร์ขึ้น
อย่างสวยงาม สำหรับองค์อินทร์ที่สร้างขึ้นนี้นับเป็นองค์พระอินทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ถูกสร้างขึ้นอย่าง
วิจิตรซึ่งผู้คนได้เดินทางมากราบไหว้ ต่างก็ประทับใจในความเด่น สง่า สวยงาม และต่างรู้สึกปิติยินดี

 

/data/content/2/cms/bejlnoqz3569.jpg /data/content/2/cms/ehkosty34568.jpg
                                   องค์พระอินทร์                       ทางเดินหน้าองค์พระอินทร์ ที่ให้อาหารปลา
/data/content/2/cms/fkmotxz24689.jpg /data/content/2/cms/agilprtwy579.jpg
         ด้านหน้า จะมีดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้นักท่องเที่ยว                      ทางเข้าด้านหน้า บริษัท Frinow