"นวัติวิถี"เรื่องเล่าใต้ต้นทองกวาว
3 กันยายน 2561


/data/content/428/cms/ktuvyz123479.jpg

เรื่องเล่าใต้ต้นทองกวาว สืบสาน "นวัติวิถี"
ตำนานทองเอน บทที่ ๕ เรื่อง "หลวงพ่อหิน"

วัดเซ่าสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ บ้าน เซ่าสิงห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลทองเอน อำเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต

ที่ดินที่ตังวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๖๘
วัดเซ่าสิงห์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๗๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร

เดิมชื่อว่า “วัดทุ่งไพลาสี”ตั้งอยู่ที่ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอบ้านเซ่า (อำเภอบ้าน หมี่ในปัจจุบัน)
จังหวัดลพบุรี ได้ย้ายมาสร้างใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ใน พ.ศ.๒๔๕๔ ได้นามใหม่ว่า “ วัดเซ่าสิงห์”
เพราะได้ย้ายมาจากอำเภอบ้านเซ่า จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบันคืออำเภอบ้านหมี่) มาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
(ผอ.สมยศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม)

เดิมที หมู่ ๕ ตำบลทองเอนอยู่ในเขต ของอำเภอบ้านเซ่า จังหวัดลพบุรี ต่อมา ภายหลัง
บ้านเรือนในหมู่ที่ ๕ ถูกตัดออก จากอำเภอบ้านเซ่า มาอยู่ในเขตตำบล ทองเอน แต่ชาวบ้านเรียก
ติดปากกันมา คือ เซ่าสิงห์ สันนิฐานว่า เป็นบ้านเซ่า เดิมแต่มาอยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จึง เรียกสั้นว่า
บ้านเซ่าสิงห์ นั่นเอง ซึ่งหมายถึง บ้านเซ่าที่อยู่เขตจังหวัด สิงห์บุรี

"หลวงพ่อหิน" ประวัติความเป็นมา สืบ ถามจากผู้เฒ่า ผู้แก่ ไม่ทราบความแน่ชัด ทราบแต่เพียง
เป็นพระในสมัยอยุธยา ได้ มีคนนำมาจากอยุธยา เพราะโดนตัดเศียร เลยนำมายังวัดเซ่าสิงห์ โดยการ
เดินเท้า ใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนจึงมาถึงที่ วัดเซ่าสิงห์ หลวงพ่อหิน มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ชาวบ้าน
ชอบมาบูชาสักการะบูชา ขอพอ และบนบานศาลกล่าวเสมอ

ที่ตั้งด้าน หน้าหลวงพ่อจะมีโอ่งน้ำมนต์ไว้ สำหรับ ให้ชาวบ้านมาบูชาและได้นำไปดื่ม
เพื่อความเป็นศิริมงคล