แหล่งท่องเที่ยวสิงห์บุรี

วัดพรหมเทพาวาส(วัดชลอน)

วัดพรหมเทพาวาส ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดวิหารขาว

วัดวิหารขาว ตั้งเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน

อ่านต่อ

"ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์"

ตลาดต้องชม ตั้งขายอยู่ทีวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักร์สีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดกระดังงาบุปผาราม

วัดกระดังงาบุปผาราม ตั้งอยู่หมู่ ๖ ถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ

เนินดินบางระจัน

เนินดินแนวค่ายนี้ ชาวบ้านบางระจันช่วยกันขุดดินขึ้นเป็นกำแพงดิน เพื่อใช้ป้องกันข้าศึก

อ่านต่อ

วัดเฉลิมมาศ เดิมชื่อ วัดนางงาม

วัดเฉลิมมาศ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑ บ้านท่างาม หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดโพธิ์รัตนาราม เดิมชื่อ วัดโพชนไก่

วัดโพธิ์รัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดบุดดา

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ บ้านบางกระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดพระปรางค์

วัดพระปรางค์ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ คำว่า "แม่ลา" เป็นชื่อลำน้ำ สายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดม่วง

วัดม่วง ตั้งอยู่ในเขต ต.อินทร์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อ่านต่อ

เขื่อนบางโฉมศรี

"เปลี่ยนโฉม เขื่อนบางโฉมศรี..."เขื่อนบางโฉมศรี หลังแตกและ พังจนกั้นน้ำไม่อยู่ เพราะความเก่า

อ่านต่อ