วัดพระปรางคมุนี
27 มิถุนายน 2560

/data/content/90/cms/abcghpqst578.jpg
    วัดพระปรางคมุนี ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตั้งเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๔๐ 
อุโบสถ
หลังเดิมเป็นรูปทรงเตี้ย ต่อมาได้ซ่อมแซมใหม่ โดยเปลี่ยนหลังคาและต่อเติมให้สูงขึ้นจนดูเหมือน
เป็นอุโบสถหลังใหม่
ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ และ
ทศชาติชาดกมีความงดงาม สันนิษฐานว่า เขียนขึ้นเมื่อ
ครั้งที่สร้างวัดขึ้น 

Wat Phra Prangkhamuni
     This monastery is situated in Mueang DisTrict. The temple is initially established
approximately in 1897, the temple 
was originally a short structure but it had been later
renovated by changing the roof structure and walls added higher 
that looks like a new
temple. Within the temple,there are mural paintings about Lord Buddha's stories and
his ten previous 
lives fabies are beautiful , presumed to be painted in the same new
construction period.

ข้อมูล สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี