วิถีชุมชนบ้านดอนเต่า ต.ทองเอน
9 กันยายน 2560

"ดอนเต่าน่ารัก" มาทีไรก็สดชื่นและร่มรื่นกับธรรมชาติ ที่มีให้เห็นให้ชมริมถนน
ที่บ้านดอนเต่า ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี


/data/content/271/cms/jklnqrw12569.jpg

ภาพที่ ๑ "อุโมงค์ต้นไม้"เส้นทางไปจาก ดอนเต่า-เซ่าสิงห์ ที่รังสรรค์ สร้างขึ้นโดย
ธรรมชาติจากต้นอีกต้น ใบสู่ใบ และกิ่งต่อ กิ่ง ที่พาดจากฝั่งถนนสู่อีกฝั่งถนน ความ เป็น
ธรรมชาติแบบนี้จะเกิดขึ้นโดย ตั้งใจ
หรือจะอย่างไรก็ตาม มันก็ดูสวยดี

/data/content/271/cms/abcfgikoqrv7.jpg

ภาพที่ ๒ สัตว์เลี้ยงของชุมชนที่ปล่อยให้ อยู่ตามธรรมชาติไม่ล่ามโซ หรือขัง
ไว้ในที่ เปลี่ยว ตอนนี้ มีที่พำนักอยู่ที่โรงเรียนวัด เซ่าสิงห์ ดูไป
ดูมาก็เพลินตาดี

/data/content/271/cms/cdfjktyz1689.jpg

ภาพที่ ๓ ถ่านเผาเอง เรื่องกงเรื่องก๊าซที่ใช้ หุงต้ม ตามที่มีข่าว ว่า กำลังจะขึ้
นอีก ๑๐ บาท คงไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นัก เพราะเรามีถ่านพลัง งาน จากธรรมชาติ
ประหยัด ค่าใช้จ่าย

/data/content/271/cms/befiklnrx378.jpg
ภาพที่ ๔ ภาพคุณยายร้อยพวงมาลัย เพื่อฝึก พละ กำลังให้คงที่ เป็นการ
ฝึกสมาธิและใช้ สมองไปในตัว

/data/content/271/cms/dfiknrvx2346.jpg

ภาพที่ ๕ ที่นั่งสร้างเอง จากความสามารถ ของคนในหมู่บ้าน เก้าอี้
จากเศษไม้ และโต๊ะ ที่นั่งจาก ถังน้ำมัน ที่บรรจงประดิษฐ์ให้นำกลับ
มาใช้ได้ใหม่ กลายเป็นซุ้มจิบน้ำชา ของคน บ้านเดียวกัน