แหล่งท่องเที่ยวสิงห์บุรี

"สวนศิลป์ สุขดี"

"สวนศิลป์ สุขดี" แหล่งท่องเที่ยวเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

"บ้านไร่แสนสมบูรณ์ ต.ทองเอน"

บ้านทองเอน แหล่งเรียนรู้กิจกรรมเกษตรเชิงสร้างสรรค์ หมู่ ๙ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดปราสาท อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วัดปราสาท ต้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านต่อ

"ล่องเรือเที่ยวชม วัดไทร"

"ล่องเรือเที่ยวชม วัดไทร" มาลองสัมผัส อีกบรรยากาศความงามช่วงน้ำหลาก

อ่านต่อ

วัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านต่อ

วัดสิงห์

วัดสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ บ้านวัดสิงห์ ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท หมู่ที่ ๘ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์

อ่านต่อ

วิถีชุมชนบ้านดอนเต่า ต.ทองเอน

"ดอนเต่าน่ารัก"มาทีไรก็สดชื่นและร่มรื่นกับธรรมชาติ ที่มีให้เห็นให้ชมริมถนน ที่บ้านดอนเต่า

อ่านต่อ

ศาลและศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ร.ศ.๑๓๐

ศาลจังหวัดนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๓๐

อ่านต่อ

วัดม่วงชุม

วัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน สิงห์บุรี ประวัติความเป็นมา ความหมายของชื่อ

อ่านต่อ

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

มากราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญฯ" พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

อ่านต่อ

วัดประศุก

วัดประศุก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก เดิมชื่อวัดข่า เพราะพวก ข่า(พม่า)

อ่านต่อ