หลวงพ่อแป้น วัดกระทุ่มปี่
28 กรกฎาคม 2560

ประชาชนร่วมบุญ หลวงพ่อแป้น ภทฺทโก
เนื่องในวันมรณภาพ พระสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อแป้น ภทฺทโก)
วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วัดกระทุ่มปี่ หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ตามกำหนดการ คือ 
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๔๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น. ถวายผ้าป่าสามัคคี และรับประทานอาหารร่วมกัน

มีมหรสพ ชมฟรี

หมายเหตุ เส้นทางข้ามสะพานกำลังมีก่อสร้างกรุณาขับรถข้ามด้วยความระมัดระวัง


"สาธุดังๆ หลวงพ่อแป้น มาโปรดทองเอน"

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.

คณะกรรมการวัดกระทุ่มปี่ ได้นำองค์รูปเหมือนประดิษฐานบนรถยนต์ และนำเคลื่อนขบวน

จากวัดกระทุ่มปี่ ออกไปสู่หมู่บ้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนชาวบ้านต่างถิ่น ได้มีโอกาส

ทำบุญ ปิดทองรูปเหมือนองค์หลวงพ่อ และประชาสัมพันธ์ เนื่องในงานวันครบรอบว้น

มรณภาพ ซึ่งจะจัดงานในวันที่ ๒๑-๒๒ ก.ค.นี้ที่วัดกระทุ่มปี ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อนึ่ง เมื่อขบวนหลวงพ่อ ผ่านหน้าบ้านชาวทองเอนหลังใด ทุกคนต่างมารวมกันทำบุญ 

ปิดทองเป็นจำนวนมาก และทางคณะกรรมการ ได้มอบ"ผ้ายันต์หลวงพ่อแป้น" ให้กับผู้ที่มา

ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย


"บรรยากาศค่ำคืนงานวัดกระทุ่มปี่"

คืนวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.บรรยากาศในช่วงกลางคืน ของงานเนื่องใน
วันมรณภาพหลวงพ่อแป้น ภทฺทโก วัดกระทุ่มปี่ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ตลอดเวลาทั้งวันจดค่ำยังมีประชาชนที่ศรัทธาในหลวงพ่อ ได้ทะยอยเข้ามาภายในวัด เพื่อทำ
การบูชาปิดทองหลวงพ่อ อย่างมิขาดสาย และในค่ำคืนนี้มีลิเกคณะ นพพร ศรเพชร มาทำการ
แสดงให้กับประชาชนได้รับชมในศิลปะการแสดงแบบไทย