วัดพิกุลทอง
27 มิถุนายน 2560

/data/content/76/cms/bdkmqrvwx248.jpg

ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปปางพระทานพรองค์ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว
สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสด ทองคำธรรมชาติชนิด ๒๔ เค รอบๆ 
พระวิหารใหญ่มีวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ ด้านหนึ่งของวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ
Wat Phikunthong
This monastery is in Wihankhao Sub-district,about 9 
kilometers from Wat phranon Chaksi.General people call
it Wat Luang Pho phae or Phra ThepsinghaBurachan. There is
the biggest Buddha image in giving blessing gesture in 
Thailand named Phraphuttha Suwanmongkhon Mahamuni or
Luang Pho Yai,lap width 11 wa 2 Sok 7 inches (23.175 
meters) and 42.325 meter high, the structure is reinforcement
concrete,the inner surface decorated with the natural
24 k gold tile mosaic. The vihara is surrounded with 
gallery or covered corridor walls where Buddha images
in various gestures established.The Luang Pho Phae Museum
situated at a part of the monastery.

     วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร
ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปปางพระทานพรองค์ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว
สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสด ทองคำธรรมชาติชนิด ๒๔ เค รอบๆ 
พระวิหารใหญ่มีวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ ด้านหนึ่งของวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ

Wat Phikunthong
    This monastery is in Wihankhao Sub-district,about 9 kilometers from Wat phranon Chaksi.General
peoplecall it Wat Luang Pho phae or Phra ThepsinghaBurachan. There is the biggest Buddha image in
giving blessing gesture in Thailand named Phraphuttha Suwanmongkhon Mahamuni or Luang Pho Yai,
lap width 11 wa 2 Sok 7 inches (23.175 meters) and 42.325 meter high, the structure is reinforcement
concrete,the inner surface decorated with the natural 24 k gold tile mosaic. The vihara is surrounded
with gallery or covered corridor walls where Buddha images in various gestures established.The Luang
Pho Phae Museum situated at a part of the monastery.

      ข้อมูล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี