พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์
27 มิถุนายน 2560

/data/content/82/cms/aefhjmpvy378.jpg

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ 

          ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๕ โดยใช้พื้นที่ชั้นบนของศาลาการเปรียญจัดแสดงหนังใหญ่ โดยนำ
หนังใหญ่มาตรึงบนผืนผ้าขนาดใหญ่สีขาว
ที่สร้างเป็นตู้ไม้พร้อมหลอดไฟส่งสว่างอยู่ภายใน เพื่อให้
เห็นลวดลายของหนังใหญ่ได้ชัดเจนและสวยงาม โดยหนังใหญ่ที่จัดแสดงนี้
เป็นหนังใหญ่ชุดเก่าแก่
ที่ไม่ได้นำมาเชิดแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็จัดเก็บเป็นคลัง โดยขึงตัวหนังไว้กับกรอบไม้แล้วแขวนไว้บนราว
          ซึ่งผู้ชม
ก็สามารถเลื่อนกรอบไม้เพื่อดูตัวหนังที่จัดเก็บไว้ได้เช่นกัน ภูมิปัญญาการแกะตัว
หนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ ยังไม่ได้เลือนหายไป
แต่อย่างใด ปัจจุบันยังมีผู้สืบทอดช่างแกะสลัก
ตัวหนังอยู่ ลวดลายส่วนหนึ่งเป็นการลอกลายจากหนังชุดเก่าที่มีอยู่เดิม และบางส่วน
ได้ออก
แบบลวดลายใหม่
แต่งยังคงไว้ซึ่งลักษณะความสวยงาม และความหมายของตัวหนังแต่ละตัวเอาไว้
          หนังใหญ่ ที่ยังคงมีชีวิตและเชิดกันอยู่ในประเทศไทย 
ปัจจุบันเหลือเพียงสามคณะเท่านั้น
คือ ที่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง วัดขนอน จังหวัดราชบุรี และวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี ซึ่งที่นี่
ยังมีการเรียน
การสอนเชิดหนังใหญ่ การแกะหนัง ซึ่งมีทั้งเด็กและวัยรุ่นสนใจเข้าไปศึกษาเล่าเรียน
กันแวะมาดูได้ที่ "วัดสว่างอารมณ์" จังหวัดสิงห์บุรี

พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม
         ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
         และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. 

วัดสว่างอารมณ์
         ตั้งอยู่ตำบลต้นโพธิ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปทางลำน้ำเจ้าพระยาประมาณ ๒
กิโลเมตร วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน
ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลา เป็น
แหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และยังสามารถเล่นได้กว่า ๓๐๐ ตัว 
แบ่งเป็นชุดใหญ่ๆ ได้ ๔ ชุด
คือ ชุดศึกใหญ่ ชุดศึกมงกุฏ-บุตรลพ ชุดนาคบาศ และชุดศึกวิรุญจำบัง 
        นอกจากนี้ ยังมีเรือหางยาวอันเก่าแก่ที่เคยมีชื่อเสียงเลื่องลือของจังหวัดสิงห์บุรี เช่น เรือหงษ์ทอง
ที่ทางวัดได้เก็บรักษา
และอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นหลังได้ศึกษาและชื่อชมอีกด้วย

/data/content/82/cms/aklmoprwz578.jpg

Wat Sawang Arom

       This monastery in TanPho Sub-district. about 2 kilometters from the old City Hall to
ward Chao Praya River. This monastery is the pool 
of arts in temple or vihara construction. Its
sermon hall is also the storage place of giant shadow plays or puppets used in shadow plays, 
300 of them are still in complete condition , ready for playing, arranged into 4 sets, namely,Yai,
Mongkut-Butlop Battle,Nagabat and Wirunchambang.

       Besides,there are many long tailed boats used to be famous of Singburi , for example ,
Hongthong Boat preserved by the monastery for the future 
generation can study and admire. 

ข้อมูล / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี