พระพรหม องค์ใหญ่
17 มิถุนายน 2560

 /data/content/1/cms/adehkrxyz789.jpg

   พระพรหมองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ถนนสายเอเชีย อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ใกล้วิทยาลัยการเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
มีพระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐาน
อยู่พระพรหมองค์ใหญ่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ในโอกาสที่ระลึกอายุ
ครบ ๘๐ ปี
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

/data/content/1/cms/bdegikmsy156.jpg

     วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเผยแพร่ประวัติของหัวเมืองพรหมในอดีตให้เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้มุ่งมั่น ทำความดี 
เพื่อประเทศชาติ และยังเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย มีศาลาสำหรับนมัสการ หลวงพ่อจรัญ และจัดแสดง
แผ่น
ป้ายข้อมูลประวัติความเป็นมาของอำเภอพรหมบุรี

/data/content/1/cms/bcdhimnstw23.jpg

    เทวรูปที่ประดิษฐาน :  พระพรหม องค์สีทองขนาดใหญ่มหึมา เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ
สำหรับผู้สัญจรผ่านไปมา โดยมีขนาดใหญ่กว่าคนจริง
ประมาณ ๑๐ เท่า มี ๘ พระกร ทรงจักร
หอยสังข์ คัมภีร์ คนโท คทา บ่วง ดอกบัว ลูกประคำ ประดิษฐานในเทวาลัยขนาดใหญ่มาก
ด้าน
หน้าพระพรหมขนาดใหญ่นี้ มีองค์พระพรหมขนาดปกติให้สักการบูชา พระพรหมนี้นับเป็น
พระพรหมองค์ใหญ่และสวยงามมาก
สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะทุกวัน
หากผ่านมาจังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้ อย่าลืมแวะเข้ามาสักการะพระพรหมองค์ใหญ่
เพื่อความเป็นสิริมงคล 

/data/content/1/cms/iklpvwxz1479.jpg

พระพหมเทวาลัย ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข ๓๒) ประมาณ กม.ที่ ๘๒
ตรงข้ามวัดพระปรางค์มุนี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นสัญลักษณ์เทพเจ้าประจำเมืองพรหม
เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพรหม ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๘๐ ม.นับเป็นองค์พระพรหม
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในบริเวณเดียวกันยังได้จัดเป็นที่พักผ่อนและมีศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปให้ผู้
ที่สัญจรผ่านแวะพักและเลือกซื้อสินค้าของฝากจากสิงห์บุรี