เต่าซูลคาต้า (Sulcata Tortoise)
30 พฤษภาคม 2562

เต่าซูลคาต้า (Sulcata Tortoise) เป็นเต่าบกชนิดหนึ่งที่กระดองมีลวดลายสีสวยดูมีความน่ารัก ผู้เลี้ยงบางคนมี
ความเชื่อส่วนตัวว่าเป็นสัตว์นำโชคมาให้ เกษตรกรที่อำเภอพรหมบุรี ได้รวมกลุ่มแบบธรรมชาติ จัดการเพาะเลี้ยง
เต่าซูลคาต้า เพื่อนำส่งลูกเต่าออกขายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ที่ต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานภาครัฐ

การเพาะเลี้ยงเต่าซูลคาต้า สมาชิกจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมทักษะจากนักวิชาส่งเสริม
การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี ที่ได้ประสานการทำงานร่วมกับนักวิชาการ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้หรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเกษตรกรจะได้นำความรู้ไปสู่พัฒนาการเพาะเลี้ยงเต่าให้ได้
คุณภาพ และทำให้สมาชิกมีรายได้นำไปสู่การยังชีพที่มั่นคง

/data/content/520/cms/dehnpqryz168.jpg

คุณสุชาติ วงษะ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเต่าซูลคาต้า  ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนเกษตรกรในชุมชนจัดตั้ง
“กลุ่มผู้เลี้ยงเต่าซูลคาต้าเพื่อการส่งออก” เป็นกลุ่มแบบธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก 8 คน ทุกคนได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเต่า การปฏิบัติดูแลรักษา การออกไข่ การฟักไข่หรือนำลูกเต่าส่งขาย

นักวิชาการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ให้ข้อมูล ว่า  ถิ่นกำเนิดเต่าซูลคาต้าอยู่ที่
ทะเลทรายซาฮาร่า แถบประเทศเซเนกัล เอธิโอเปียหรือซูดาน รูปร่างลักษณะทั่วไปของเต่าซูลคาต้า กระดองเต่า
จะมีสีน้ำตาลไปจนถึงเหลืองทอง เมื่อเต่าตัวโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดราว 36 นิ้ว หรือราว 3 ฟุต มีความใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของโลก ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย เป็นเต่าบกที่มีอายุยืนมากกว่า 70 ปี กินเก่งกินพืชเกือบทุกชนิด
เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง ฟักทอง หรือแครอต พืชที่มีไฟเบอร์หรือแคลเซียมสูงจะช่วยให้เต่าเติบโตแข็งแรง

ลักษณะลูกเต่าที่เลี้ยงดีมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมนำส่งขาย พันธุ์เต่าซูลคาต้า ได้ซื้อพันธุ์เต่ามาจากฟาร์มที่เพาะ
พันธุ์เต่าคุณภาพเป็นฟาร์มที่จดทะเบียนการเพาะพันธุ์เต่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากกรมคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชป่าตามอนุสัญญา พร้อมกับได้รับคำแนะนำการเพาะเลี้ยงเต่าซูลคาต้า ขั้นต้นและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
จากผู้ขายเพื่อให้การเพาะเลี้ยงเต่าประสบความสำเร็จ สถานที่เลี้ยง ได้จัดทำบ่อเลี้ยงขนาดกว้างและยาว 2×4 เมตร
หรือขนาดที่เหมาะสมอยู่ใกล้บริเวณบ้านพัก

/data/content/520/cms/fgmoprstz269.jpg
สถานที่เลี้ยง มีแสงแดดส่องถึง ฝนตกสาดถึงพื้นได้แต่ต้องระบายน้ำได้รวดเร็วอย่าให้มีน้ำขังชื้นแฉะเป็นเวลานาน
และไม่ควรเปลี่ยนสถานที่เลี้ยงเต่าไปมาเพราะอาจทำให้เจริญเติบโตช้า เต่าซูลคาต้าชอบอาศัยอยู่แบบธรรมชาติ
อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส อากาศร้อนและแห้ง สำหรับที่นี่ได้ปล่อยเต่าซูลคาต้าตัวผู้ 1 ตัว และตัวเมีย 2 ตัว
ลงเพาะเลี้ยงรวม 3 ตัว เป็นความสมดุลต่อการขยายพันธุ์เต่าซูลคาต้า กินพืชเกือบทุกชนิดเป็นอาหาร อาหาร
เต่าซูลคาต้าชอบกินพืชเกือบทุกชนิดที่หาได้ง่ายในสวนหลังบ้าน เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้งกล้วยสุก มะละกอ หรือ
ฟักทอง แต่ถ้าอาหารขาดแคลนก็ไปซื้อที่ตลาดท้องถิ่นมาเพิ่มให้

การตลาด เมื่อลูกเต่าเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุที่เหมาะสม สมาชิกได้รวบรวมลูกเต่า
ที่มีทั้งหมดเตรียมขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มาซื้อเพื่อนำส่งไปขายสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศโคเอเชีย
สมาชิกแต่ละคนจะมีลูกเต่ามาส่งได้ครั้งละ 10-20 ตัว ขายตัวละ 1,500-1,800 บาท ทำให้มีรายได้ 15,000-36,000 บาท
เป็นรายได้จากอาชีพเสริมที่ลดความเสี่ยงเพื่อให้สมาชิกก้าวสู่การยกระดับรายได้เงินแสนบาทและมีวิถีชีวิต
ที่มั่นคง นี่คือเรื่องราว เกษตรกรเลี้ยงเต่าซูลคาต้า ขายตลาดภายในและต่างประเทศ รายได้ดี ทางเลือกที่น่าสนใจ

สอบถามเพิ่มได้ที่ คุณลุงสุชาติ วงษะ เลขที่ 15/3 หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โทร. (089) 540-5689 หรือที่ คุณสมคิด ตั้วสมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี โทร. (036) 599-699

ผู้เขียน พัฒนา นรมาศ
เวบไซด์ เทคโนโลยีชาวบ้าน