มะม่วงทองเอน
30 พฤษภาคม 2562

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง

ซึ่งเกษตรกร นี้คือ นางแรงเทียน หัวไผ่ เกษตรกรหมู่ที่ ๑๔ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ให้คำแนะนำการดูแลสวนมะม่วงและพัฒนาให้สวนให้มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน

โดยมีนางธัชกร อินทรพานิช เกษตรอำเภออินทร์บุรี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

/data/content/518/cms/bejlovyz3589.jpg

/data/content/518/cms/hknrvy125678.jpg