เห็ดมิลค์กี้ (Milky Mushroom) อ.พรหมบุรี
30 พฤษภาคม 2562

/data/content/517/cms/abcfipyz1289.jpg


ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสมคิด ตั้วสมพงษ์ เกษตรอำเภอพรหมบุรี
และเจ้าหน้าที่

ลงพื้นที่ติดตามการเพาะเห็ดมิลค์กี้ (Milky Mushroom) ของนายปรีชา สืบชนะกิจกุล
เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเห็ดมิลค์กี้นั้น เป็นเห็ดขนาดใหญ่
สายพันธุ์หนึ่งที่ถูกพัฒนาให้ปลูกได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย

ซึ่งเห็ดนี้ มีรสชาติคล้ายเนื้อไก่ เนื้อแน่นหนุบหวานหอม ไม่เหนียวติดฟัน มีเส้นใยอาหารสูง
สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้

โดยเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 088-2791637

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

/data/content/517/cms/fhknwyz35689.jpg