"นวัติวิถี"เรื่องเล่าใต้ต้นทองกวาว
3 กันยายน 2561

/data/content/432/cms/klmnrsw12469.jpg

เรื่องเล่าใต้ต้นทองกวาว สืบสาน "นวัติวิถี"
ตำนานทองเอน บทที่ ๙ เรื่อง "ขุนไข่ พัฒนะศรี "
กำนันคนแรกของตำบลทองเอน

ขุนไข่ พัฒนะศรี เป็นกำนันคนแรก เป็นบิดาของยายเผื่อน , ยายผัน และ ยายผิน
อยู่บ้านใต้วัดดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นกำนันคนแรกยุคก่อนมีพระราช
บัญญัติปกครองท้องถิ่น ที่ พ.ศ.๒๔๓๕ โดยวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๕ เป็น วันที่
ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕

โดยทรง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาด ไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับ
ตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเป็นกำนัน ยุคนั้น ถือว่าไม่ธรรมดา ถ้าไม่แน่จริง เรื่องใจนักเลงบารมี และ อำนาจวาสนา
แล้วละก็ ยากที่จะปกครอง ชาวบ้านได้ และสมัยนั้นเอง บ้านของขุนไข่ เป็นที่ ต้อนรับแขกเรื่อ
มากมายจากหน่วยงาน ของทางราชการใครจะมาจะไปต้องแวะมาพัก มาเยี่ยมเสมอ

จะขอกล่าวถึงผู้นำฝ่ายปกครองของ ตำบลทองเอนตามลำดับดังนี้
๑.ขุนไข่ พัฒนะศรี
๒.กำนันโฉม รอดโฉม
๓.กำนันฉาบ
๔.กำนันยา
๕.กำนันสอน
๖.กำนันบุญทัน ดำรุง
๗.กำนันจันทร์ เมืองสุข
๘.กำนันวอน อำพรสวัสดิ์ ได้รับรางวัล แหนบทองคำปี ๒๕๑๒ มีภรรยาคือ นางปิ่น อำพรสวัสดิ์(ทาบุ้ง)
๙.กำนันสนิท อ่วมวิชัย
๑๐.กำนันสุวรรณ ทาจำปา มีอายุราชการ เพียง ๘ เดือน
๑๑.กำนันแสวง คุลี
๑๒.กำนันอุดร วีระพันธ์
๑๓.กำนันสงกรานต์ บัวพนัส
๑๔.กำนันสงบ บุญเฉื่อย
๑๕.กำนันกรกนก สุขผล ( ปัจจุบัน)