"นวัติวิถี"เรื่องเล่าใต้ต้นทองกวาว
3 กันยายน 2561

/data/content/430/cms/aehikpuwx234.jpg


เรื่องเล่าใต้ต้นทองกวาว สืบสาน "นวัติวิถี"
ตำนานทองเอน บทที่ ๗ เรื่อง พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จมาทองเอน"

วันนี้เมื่อ ๒๓ ปีที่แล้ว มีเหตุการณ์ที่ สำคัญของตำบลทองเอน กล่าวคือ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็น พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ปี ๒๕๓๙ เมื่อเจริญ พระชนม์มายุ ๑๙ พรรษา
ทรงได้เสด็จมา ทอดพระเนตรเจดีย์ วัดไผ่ดำ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

โดยพระองค์ได้ทรง ปฎิบัติพระราชกรณียกิจ คือ
๑. ทรงวางศิลาฤกษ์ตึกธรรมปัญญาจารย์
๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ในเนื่องวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๔๔ พรรษา
๓. ถวายผ้าป่าตั้งกองทุนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
๔. ประทานอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่โรงเรียนวัดไผ่ดำมิตรภาพที่ ๑๘๓
๕. เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ทั้งนี้ ในวันนั้น มีหน่วยงานข้าราชการ
แม่ค้า ประชาชน จำนวนมากมาเฝ้ารอ รับเสด็จฯ