เรื่องเล่าใต้ต้นทองกวาว
3 กันยายน 2561


/data/content/426/cms/dknoprxy2379.jpgเรื่องเล่าใต้ต้นทองกวาว สืบสาน "นวัติวิถี"
ตำนานทองเอน บทที่ ๔ เรื่อง "หลวงพ่อเอก"

อาจารย์ปรีชา เรืองเดช หรือ อาจารย์ ยอด ได้บรรยายถึงวัดไผ่ดำและหลวงพ่อเอกไว้ว่า
"วัดไผ่ดำ มีเรื่องราวน่าตื่นเต้น สิ่งลี้ลับมากมาย หลายประการ เป็น เรื่องของสิ่งลึกลับมหัศจรรย์
ชาวบ้าน รอบวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังเชื่อถือสิ่งลี้ลับนั้นไม่เสื่อมคลาย

หลวงพ่อเอกก็มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีการบนบานขานกล่าวกับหลวงพ่อจนสำเร็จสมประสงค์
เมื่อสำเร็จก็นำหนัง กลางแปลงมาฉายแก้บน บ้างก็นำผ้า ป่ามาถวายตอบแทนที่ดลบันดาลให้
สำเร็จตามที่ตั้งจิตอธิษฐาน หลวงพ่อสังวาลย์ ชยนฺโต ได้เล่าถึง หลวงพ่อเอก ว่า

"วัดไผ่ดำนี้ที่เป็นวัดวา ขึ้นมาได้ ก็ด้วยอาศัยบุญบารมีของ หลวงพ่อเอก เจ้าอาวาสองค์ก่อนที่
เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ ขณะนั้นท่านมีความ ศักดิ์สิทธิ์หลายอย่าง สามารถพัฒนา วัดไผ่ดำให้รุ่งเรือง
ในช่วงชีวิตท่าน ทุกวันนี้ศิษย์ของหลวงพ่อก็ยังวนเวียน มากราบไหว้ รูปหล่อของหลวงพ่อทั้งใน
วิหารและศาลา ขอความช่วยเหลือในเรื่อง ต่างๆ เพราะเชื่อว่า หลวงพ่อสามารถช่วย เหลือเขาได้

เมื่อสำเร็จก็ถวายเงินมาช่วย บูรณะวัด บางรายก็จัดฉายหนังกลาง แปลงให้ชาวบ้านดู
ชาวบ้านได้อาศัยบารมีหลวงพ่อก็ดูหนังกันสนุกสนาน ไปด้วย

สำหรับประวัติหลวงพ่อเอกนั้น คือ หลวงพ่อ นามเดิม "เอก ขุนศรี" ชาติภูมิ
เกิดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปี ระกา
ณ บ้านคุหลู ตำบลคุหลู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

บิดา นายจันทร์ มารดา นางโม ขุนศรี
การศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘ เข้าเรียนภาษาไทยที่ โรงเรียนใกล้บ้าน พ.ศ. ๒๔๕๕
สอบไล่ได้ชั้นประถม บริบูรณ์การย้ายถิ่นทำกิน พ.ศ. ๒๔๔๘ ย้ายมาพักที่บ้านปลาไหล
ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี ๓ ปี

อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๑ อุปสมบทฝ่ายมหานิกาย และจำพรรษาที่วัดตุ้มหู ตำบลชีน้ำร้าย
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๔๖๔ ญัตติใหม่ในคณะธรรมยุติก นิกาย ณพัทธสีมา
วัดโพธิ์ศรีอำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ได้ฉายาว่า ปวฑฺฒโน

มีท่านเจ้าคุณพระสิงหบุราจารย์ (ลบ ฐิตาโภ ) วัดโบถส์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่าน พระครูวินิตศีลคุณ
(ลา ปุณฺณชิ ) วัดโพธิ์ศรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

หน้าที่และตำแหน่งทางคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ พ.ศ. ๒๔๘๔
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล ทองเอน(ธ)
และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูประพัฒนศีลคุณ (พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี) พ.ศ.๒๔๑๑
ได้รับพระราชทานเลื่อน สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท

มรณภาพ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๙.๑๕ น. อายุได้ ๘๑ ปี
หมายเหตุ เป็นภิกษุมหานิกาย ๓ พรรษา เป็นภิกษุธรรมยุติกนิกาย ๕๗ พรรษา รวม ๖๐ พรรษา
(เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ ๕๑ พรรษา)