พบเจดีย์ ๓ องค์ ข้างวัดโฉมศรี
29 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ภายใต้อำนวยการ ของ นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา
นายอำเภออินทร์บุรี ได้มอบหมายให้ พันจ่าเอกเอกราช นาคทอง ปลัดอำเภอประจำตำบลชีน้ำร้าย
นายสพโชค แช่มใย กำนันตำบลชีน้ำร้าย นายสุรเชษฐ เทียนชอ ผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่พร้อมด้วย ผู้ช่วย ฯลฯ
ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบ 

จากการสืบข้อมูล ตามคำบอกเล่าในเบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้ ชาวบ้านเล่าว่า เจดีย์ แต่เดิมนั้น
มีเจดีย์ขนาดใหญ่ อยู่ด้วยกัน ๒ องค์ ขนาดวัดฐานได ประมาณ ๘ เมตรสูง ๑๒ เมตร และ มีเจดีย์เล็ก อีก ๒ องค์
สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีมาก่อนที่จะมีวัดโฉมศรีเกิดขึ้น

/data/content/516/cms/beijnopqyz36.jpg

      วัดโฉมศรี ตามประวัติที่ได้สอบถามจากท่านพระครูโสภิต ว่าสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๐
(แต่ชาวบ้าน คาดว่าประมาณ ๖๐๐ ปี เท่านั้นไม่ถึงพันปี) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๗๒ 
และจากคำที่ชาวบ้านเล่าสืบกันมาว่า แต่เดิมเจีย์ ใหญ่ทั้ง ๒ องค์นี้อยู่ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่ง บริเวณบางโฉมศรี เมื่อถึง
ฤดูน้ำหลาก จะเป็นช่วงที่น้ำไหลแรง จึงทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งทำให้เจดีย์พวันทลายลงน้ำไป ๑ องค์ เหลือองค์ใหญ่
อยู่เพียงองค์เดียว และมีองค์เล็กอีก ๒ องค์อยู่ใกล้กัน

ตามคำบอกกล่าวของกำนันตำบลชีน้ำร้ายเล่าว่า ในสมัยราวๆ พ.ศ.๒๕๑๘ เจดีย์ใหญ่ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่
มีพวกมิจฉาชีพมาลักเจาะเจดีย์เพื่อค้นหาสมบัติโดยมีการขุดเจาะเป็นช่องๆ ได้พระเครื่องพระบูชาไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็น
พระที่มีมูลค่ามากในปัจจุบัน อย่างเช่น พระสองพี่น้อง กรุวัดโฉมศรีตามที่ชาวบ้านแจ้งให้ทราบ ต่อมาเจดีย์ ได้ทรุดตัวพังลง
ไปทางเเม่น้ำ เนื่องจากเกิดน้ำท่วมเเล้วน้ำลง ทำให้ดินทรุดตัว

     ต่อมาราวๆ  ปี ๒๕๒๒-๒๕๒๓ มีพระสงฆ์นามว่า หลวงตาเตี้ย จำวัดที่วัดโฉมศรี ได้เรี่ยไรรวบรวมเงินทำการบูรณะ
ซ่อมสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่อีกครั้ง เเต่ก็ไม่กี่ปี เจดีย์ก็ทรุดตัวเอียงไปทางเเม่น้ำเเละล้มทลายลงอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน ตาม
คำบอกเล่าของ นางทองย้อย นิลเต่า อายุ ๘๒ ปี บ้านเลขที่ ๙ ม.๑ ต.ชีน้ำร้าย ที่ได้ปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่วัดใกล้บริเวณเจดีย์นี้
บอกว่าตนเห็นเจดีย์องค์ใหญ่นี้มาตั้งแต่เด็กๆ ส่วนเจดีย์เล็กที่อยู่ข้างบ้านตนนั้น มีที่มาคือ เพื่อนบ้านชื่อตาแกะ รุ่งอรุณสุวรรณ
(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ฝันว่ามีพระนอนอยู่บริเวณใต้ต้นชมพู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นได้มาเล่าให้ตนฟังจึงได้ชวนกันไปดู
จึงพบเจีย์ตนจึงนำมาตั้งไว้จนปัจจุบัน

/data/content/516/cms/aeginrtyz256.jpg

      และจากการสอบถามจากกำนันตำบลชีน้ำร้ายและผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ ทราบว่า ฝ่ายปกครองและชาวบ้านในชุมชน
มิได้มีเจตนาจะปล่อยให้เจดีย์รกร้างแต่อย่างใด แต่ครั้งเคยมีการนำรถแม็คโครใหญ่จะเข้ามาปรับพื้นที่บริเวณดังกล่าว
ปรากฏว่าพอรถแม็คโครยื่นแขวนเข้าไปใกล้บริเวณเจดีย์ ก็เกิดเหตุการณ์คือรถแม็คโครดับและไม่สามารถทำงานได้ และ
ยังมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกหลายครั้ง ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะตัดถางบริเวณนี้อีกแต่ก็มีการปัดกวาด ทำความสะอาด
กันเสมอๆ จากการสอบถามท่านพระครูโสภิต จิตรสังวรณ์ ท่านก็บอกว่าทางวัดมีแนวความคิดที่จะบูรณะเจดีย์ขึ้นมาอีกครั้ง
โดยจะทำเท่าที่จำเป็น เพื่อให้คงไว้ซึ่งสภาพของเดิมที่มีคุณค่าทางศิลป เเต่จะต้องดูเรื่องของพี้นที่วัดและชาวบ้าน ใกล้เคียงก่อน

/data/content/516/cms/bcdfjlmoru67.jpg
ซึ่งวัดได้ให้ชาวบ้านเช่าอาศัยมาเป็นเวลานานเเล้ว จะได้ไม่ทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนซึ่งขณะนี้ มีชาวบ้านบางรายคืนที่
ให้วัดเเล้วบางรายอีกทั้งและต้องรวบรวมงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่าย ในการบูรณะองค์พระเจดีย์ดังกล่าวด้วย
ซึ่งอำเภออินทร์บุรี จะเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาหารือในการดูแล อนุรักษ์ รวมทั้ง เชิดชู ต่อไป

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก เฟสที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี