หมู่ ๓ บ้านกลาง ทำบุญเปิดบ้าน
18 มิถุนายน 2561

หมู่ ๓ บ้านกลาง ทำบุญเปิดบ้าน "ปู่สัง"

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ชาวบ้าน บ้านกลาง หมู่ ๒-๓ ต.ทองเอน
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้มีพิธีกรรมประจำปี คือ การทำบุญเพื่อ อุทิศส่วนบุญให้กับปู่สัง
และทำบุญเปิดบ้าน "บ้านกลาง" ให้อยู่ อย่างร่มเย็น เป็นสุข

ทางชาวบ้านได้นิมนต์ พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป จากวัดกลาง ต.ทองเอน มาสวด
เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหาร เพื่อทำบุญส่งอุทิศ ศาลปู่สังนี้ ตั้งอยู่ใต้ต้นโพธิ์
ขนาดใหญ่อายุร้อยปี บริเวณเส้นทางสายใน หมู่ ๓ ต.ทองเอน ในพื้นที่่ของครูประนอม
ถามจากผู้เฒ่า ผู้แก่ว่า ปู่สัง คือใคร ก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน เพราะตั้งแต่ผู้เฒ่า เกิดมารุ่นปู่ย่า
ก็พากันทำบุญแบบนี้แล้ว

ถือว่าทำพิธีสืบทอด ส่งต่อกันมาเรื่อยๆ เพื่อความสบายใจของลูกหลาน ซึ่งเมื่อได้คำตอบ
ที่ไม่ชัดเจน ของปู่สัง จึงมาวิเคราะห์ ที่มาของ"ปู่สัง" โดย พิจารณาจาก ความเชื่อของชาวบ้าน
เรื่องเกี่ยวกับ ภูติ ผี วิญญาณ โดยพิเคราะห์ จากคำศัพท์ที่ ประชาชน ใช้เรียกชื่อ คนที่ตาย
ไปแล้ว ว่า"สัง" หรืออีกนัยหนึ่ง คำที่คนมักติดปากว่า "ปู่สังกะสา ย่าสังกะสี"

และในศัพท์ พจนานุกรมคำไทย มีคำว่า "ผีสัง,ผีสาง" ให้ความหมายว่า "ใช้คำนำหน้าคน
ที่ตาย ไปแล้ว เช่น ผีสางยายเขียว ผีสางตาขำ" เป็นต้น และ เหตุใดจึงเรียกว่า "สัง" ถืออนุมาน
เอาว่า มาจากคนตายที่เคยผ่านการมัด ตราสังข์มา จึงเรียกว่า สังนำหน้า ก่อนชื่อ ผู้ที่ตายไปแล้ว
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ของคนเป็น เพราะฉะนั้น การทำบุญให้กับปู่สัง ใน ครั้งนี้

จึงพอเข้าใจในระดับหนึ่งว่า เป็น การทำบุญให้กับ วิญญาณของบุรุษที่เสีย ไปแล้ว
ตั้งแต่ สมัยโบราณ ย้อนไปจนถึง ชาวลาวแง้ว ที่ย้ายมาอยู่ที่ทองเอนใหม่ๆ มีความนึกถึง
ต่อผีปู่ผีย่า จึงรวมตัวกัน ทำ พิธีตั้งศาลขึ้น และตั้งชื่อว่า ศาลปู่สัง ดังกล่าว

/data/content/398/cms/bghnruwz2468.jpg