ผู้กล้าแห่งบ้านระจัน ทั้ง ๑๑
31 สิงหาคม 2560

                              ประวัติผู้เป็นหัวหน้า ๑๑ คน ผู้กล้าแห่งวีรชนชาวบ้านบางระจัน 

/data/content/266/cms/bdfijlowy169.jpg
      ๑.นายแท่น เป็นคนบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี 
เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและมีฝีมือ 
ในการวางแผนรบ จัดได้
ว่าเป็นแม่ทัพใหญ่อีกท่านหนึ่ง นายแท่น คุมพลเข้ารบกับทหาร
พม่า
หลายครั้งได้รับชัยชนะ ในการรบครั้งที่ ๔ ท่านคุมพล
๒๐๐ คน เป็นทัพหลวง 

     ท่านคุมพล เข้า
ตีล่วงหน้าก่อน แล้วให้ทัพปีกขวาและ
ปีกซ้ายเข้าตีโอบหลัง สนามรบคือฝั่งคลองทุ่งห้วย
ไผ่สะตือสี่ต้น 
ในการรบครั้งนั้นท่านได้รับชัยชนะและสามารถฆ่าแม่ทัพพม่า
ได้คือ สุรินทร์ จอข่อง 
แต่ท่านก็ได้รับบาดเจ็บที่เข่า เนื่องจาก
ถูกอาวุธของข้าศึกต้องหามกลับค่าย 

     หลังจากนั้นท่านต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในค่ายได้มินาน
ก็เสียชีวิตเพราะพิษบาดแผล 
ทำให้ทุกคนในบางระจันเสียขวัญ
กำลังใจเพราะขาดที่พึ่ง ๑ ใน ๑๑ ท่าน ทุกคน ในค่ายต้อง
หลั่งน้ำตาในการจากไปของท่าน 
        /data/content/266/cms/dejknqrxyz13.jpg
         ๒.นายอินเป็นคนบ้านศรีบัวทอง ที่มากับนายแท่น
    นายโชติ นายเมือง เป็นคนหนึ่ง
ที่ร่วมกันฆ่าทหารพม่าในครั้งแรก
    แล้วมารวมกำลังตัั้งค่ายบางระจันขึ้น ณ วัดโพธิ์เก้าต้น 

         ท่านเป็น ๑ ใน ๑๑ ผู้นำชาวบ้านที่ออกต่อสู้กับทหารพม่า
      ด้วยความกล้าหาญจนตัวตาย
ในสนามรบ 


/data/content/266/cms/aefmpsxz2368.jpg

        ๓.
นายโชติ เป็นคนบ้านศรีบัวทอง แขวงเขตเมืองสิงห์บุรี 
ติดต่อเมืองสุพรรณบุรี
 นายโชติได้รวมชาวบ้านที่ถูกกองลาด
ตะเวณของทหารพม่าข่มเหง 
  
       และให้ส่งหญิง
สาวให้ในครั้งนัั้น ท่านกับพรรคพวกได้ลวง
ทหารพม่าไปฆ่าได้กว่า ๒๐ คน จาก
นั้นท่าน และชาวบ้านจึง
มารวมกัน ณ บางระจัน ท่านได้ต่อสู้กับทหารพม่า
จนเสียชีวิต
ในสนามรบ 
      /data/content/266/cms/bcehmw124678.jpg 
        ๔.นายดอก ท่านอยู่เมืองวิเศษไชยชาญ เมื่อกองทัพพม่า
ยกมาล้อมกรุงศรีอยุธยา
 แม่ทัพพม่าสั่งให้กองทัพออกตีหัวเมือง
ต่างๆ เมืองวิเศษไชยชาญจึงอยู่ในเป้าหมาย 
เมื่อกองทัพพม่าเข้าตี 
เมืองวิเศษไชยชาญแตก 

       นายดอกจึงชักชวนชาวบ้านไปอยู่บ้านตลับ 
คือ บ้านตลับใน
ปัจจุบัน กองทัพพม่าเที่ยวออกลาดตระเวณเป็นบริเวณกว้างทำให้
ชาวบ้าน
เดือดร้อน เพราะถูกทหารพม่าข่มเหงจึงชักชวนมาอยู่วัดโพธิ์
เก้าต้น ค่ายบางระจัน นายดอก
เป็นผู้นำชาวบ้าน ท่านได้ร่วมรบกับ
ชาวบ้านบางระจัน กองทัพพม่าบุกเข้าได้แล้วทำให้
ท่านเสียชีวิต
ในสนามรบ
/data/content/266/cms/adgipsxyz235.jpg

    ๕.
นายทองแก้ว อยู่เมืองวิเศษไชยชาญ เมื่อถูกกองทัพพม่า
ตีเมืองวิเศษไชยชาญแตก
และยึดเมืองได้ นายทองแก้ว จึงรวบรวม
ชาวบ้านหนีไปอยู่ที่บ้านโพธิ์ทะเล ท่านหนีออก
มาคราวเดียวกับ
นายดอก ต้องแยก ทัพกันอยู่ เพราะมีชาวบ้านจำนวนมาก 
    /data/content/266/cms/efglnrux2579.jpg

            ๖.
นายทองเหม็น เป็นชาวบ้านบางระจัน เข้าร่วมในค่าย
บางระจัน และเป็นอีก
ท่านหนึ่งที่ร่วมวางแผนในการรบครั้งที่ ๔ ท่าน
ทำหน้าที่ปีกขวา ร่วมกับนายโชติ 
นายดอก นายทองแก้ว คุมพล ๒๐๐ 
คน ไปข้ามคลองบ้านขุนโลก ตีโอบข้าศึก ผล
ทำให้พม่าแตกพ่าย และ
ครั้งนี้ได้ฆ่าแม่ทัพพม่า คือ สุรินทร์จอข่อง ครั้งสุดท้ายพม่า
ทำการรบ
แต่ในค่ายโดยยิงปืน ใหญ่ออกมา นายทองเหม็นสุดจะทน จึงได้คิดทำ

การรบโดยร่วมกับพวกชาวบ้านบางระจันจำนวนหนึ่ง นายทองเหม็น 
ขี่กระบือเผือก 
ตลุยฝ่าค่ายพม่าถูกพม่าจับฆ่าตาย 
 /data/content/266/cms/bilopqsy1456.jpg


      ๗.
ขุนสรรค์ วีรชนชาวบ้านบางระจัน จากเมืองสรรค์บุรี ได้

รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กับทหารพม่าที่ยกทัพพม่ามาทางเมือง
อุทัยธานี ท่านมีฝีมือในการยิงปืน

      เมื่อท่าน
กับชาวบ้านต่อต้านทหารพม่าไม่ไหวจึงชักชวน
ชาวบ้านมารวมกันที่บางระจัน และได้
ร่วมรบ กับชาวบ้านศรีบัวทอง
ชาวเมืองวิเศษไชยชาญ 

       ชาวบ้านที่รวมตัวกันอยู่ 
ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
ท่านได้ให้ชาวบ้าน รวบรวมอาวุธต่างๆ ที่ยึดได้จาก
ทหารพม่าใน
การรบครั้งก่อนๆ ที่ได้รับชัยชนะ ครั้งหนึ่งท่านได้รวมกับนาย
จันหนวดเขี้ยว 
ท่านได้ คุมพล ๑๐๐ คน ตีทัพของอาคา บัญคญี
แตกพ่าย ท่านได้ร่วมรบจน
กระทั่งเสียชีวิต
      /data/content/266/cms/bfkpruvy1236.jpg
      ๘.พันเรือง เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เมื่อถูกพม่าเข้าปล้นหมู่บ้าน
หาข้าวปลาอาหาร ชาวบ้านถูกทหารพม่ารังแก 
ข่มเหง จึงได้รับ ความ
เดือดร้อน นายพันเรือง นายทองแสงใหญ่ นายจันหนวดเขี้ยว ปรึกษา
กันให้ชาวบ้านบางระจัน
ทั้งหมดไปอยู่ในวัดโพธิ์เก้าต้น เป็นที่หลบซ่อน

       ทหารพม่าเพราะมีคลองธรรมชาติล้อมรอบถึง ๒ ชั้น และ
รวมชาย
ฉกรรจ์ในหมู่บ้านจำนวนหนึ่ง ซึ่งแบ่งกลุ่มกันออก ลาดตระเวณ
หลอกล่อทหารพม่าให้หลงทางเข้าตีไม่ถูกนายพันเรือง
ยังเป็นผู้ออก
ความคิดหล่อปืนใหญ่ เพื่อยิงทำลายค่ายพม่า 

        จึงชักชวนชาวบ้านช่วยกันเสียสละทองเหลือง ทองแดง 
หล่อขึ้น
๒ กระบอก แต่ใช้การไม่ได้ อาจเป็นเพราะโลหะไม่เป็นชนิดเดียวกัน หรือ
ไม่มีความชำนาญ ชาวบ้านต้อง
อยู่ในสภาพเสียขวัญกำลังใจและท่านได้
หลบหนีทหารพม่าในคราวค่ายแตกไปเสียชีวิตริมฝั่งคลอง 
หน้าวัดขุนสงฆ์ 
/data/content/266/cms/acikopstuv78.jpg

       ๙.นายทองแสงใหญ่ เป็นผู้นำระดับแนวหน้าและ
ท่านเป็นผู้ที่คิดตั้งค่ายน้อยเพื่อลวงทหารพม่า ท่านคัดชาย

ฉกรรจ์จำนวนหนึ่ง ตั้งค่ายขึ้นอีกค่ายหนึ่ง ซึ่งห่างจากค่าย
ใหญ่ออกไป ในค่ายใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยคนแก่ทั้งชาย
หญิง
เด็กเล็กและผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการสู้รบ และมีการเสียชีวิต
ทุกวัน ท่านต่อสู้กับทหารพม่าด้วยกำลัง
ที่มีอยู่ทั้งหมด 
       /data/content/266/cms/cdijkopqsw49.jpg 

       ๑๐.
นายจันหนวดเขี้ยว เป็นคนบางระจัน ชอบไว้หนวดและ
แต่งหนวดให้งอนดูเหมือนเขี้ยว ชาวบ้านจึงเรียกว่า
 นายจันหนวดเขี้ยว
เป็นผู้กล้าหาญมีฝีมือในการต่อสู้ เป็นครูฝึกประจำหมู่บ้านให้เด็กหนุ่ม
สาว เมื่อทหารพม่ามา
ข่มเหงชาวบ้าน เด็กหนุ่มที่ท่านฝึกให้รวมพลัง 
กันรบกับทหารพม่าจนได้รับชัยชนะ 

       ท่านจึงให้พวกชาวบ้านไปรวม
ตัวกันอยู่ที่วัดโพธิ์เก้าต้น ครั้ง
หนึ่ง กองทัพพม่ายกกำลังมามาก ท่าน ให้กองสอดแนมในค่ายออก
ไปดูกำลังพลพม่า
ที่ยกมา เมื่อท่านทราบว่ากำลังพลไล่เลี่ยกัน 

      ท่านคุมกำลัง ๑๐๐ คน แบ่งออกเป็น ๒ พวก เข้าตีกองทัพพม่า
อาคา 
ปัญคญี เป็นแม่ทัพพม่าจนเสียชีวิตในที่รบ ครั้งสุดท้ายพม่าเปลี่ยน
วิธีการรบ คือ พม่าสร้างค่ายเป็นสามค่าย
มาเรื่อยๆ และยิงปืนใหญ่ออกมา
ไม่ต้องออกมารบแทน จึงสร้างความกดดันให้ชาวบ้านบางระจันเป็น
อย่างมาก 
นายจันหนวดเขี้ยว พร้อมกับชาวบ้านเข้าตีค่ายพม่า ในค่าย
พม่ามีสุกี้เป็นแม่ทัพ ท่านถูกทหารพม่าฆ่าตาย
ในสนามรบ 
/data/content/266/cms/abdmopwxy578.jpg
    ๑๑.นายเมือง เป็นคนบ้านศรีบัวทอง ร่วมกับนายอิน 
นายโชติ นายแท่น และ
ชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง ลวงทหารพม่า
ไปฆ่า ท่านเป็นคนไปนิมนต์ พระอาจารย์ธรรมโชติ จาก
แคว้นเมือง
สุพรรณ มาอยู่วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจันนายเมืองนำชาวบ้าน
ในค่ายบางระจัน
ออก ต่อสู้จนกระทั่ง เสียชีวิตในสนามรบ