"ตลาดปากบาง" หรือ "ตลาดปากบาง-หมื่นหาญ"
4 สิงหาคม 2560

 

"ตลาดปากบาง" หรือ "ตลาดปากบาง-หมื่นหาญ" 
คือ ตลาดเก่าแก่ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
ของอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยตลาดน้ำแห่งนี้นั้น ตั้งอยู่ริมแม่
น้ำเจ้าพระยา มีความเจริญมาช้านานคู่กับตำบลพรหมบุรี ทางเข้าห่างจาก
กรุงเทพมาตามถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่ 133 
ภายในตลาดปากบางมีร้านก๋วยเตี๋ยวปากบางที่รสชาติอร่อยถูกปาก
ผู้ที่สัญจรไปมา มีสินค้าที่ผลิตจากชุมชนจำหน่าย ขนมเปี๊ยะ น้ำพริก ปลาส้ม 
โต๊ะเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากรากไม้ธรรมชาติทุกชนิด กวนเชียง 
กระยาสารท กระหรี่ปั๊บ ขนมสาลี่ เป็นต้น

/data/content/203/cms/afhkoptvwz18.jpg

"ตลาดปากบาง" หรือ "ตลาดปากบาง-หมื่นหาญ" 

คือ ตลาดเก่าแก่ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

ของอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยตลาดน้ำแห่งนี้นั้น ตั้งอยู่ริมแม่

น้ำเจ้าพระยา มีความเจริญมาช้านานคู่กับตำบลพรหมบุรี ทางเข้าห่างจาก

กรุงเทพมาตามถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่ 133 


ภายในตลาดปากบางมีร้านก๋วยเตี๋ยวปากบางที่รสชาติอร่อยถูกปาก

ผู้ที่สัญจรไปมา มีสินค้าที่ผลิตจากชุมชนจำหน่าย ขนมเปี๊ยะ น้ำพริก ปลาส้ม 

โต๊ะเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากรากไม้ธรรมชาติทุกชนิด กวนเชียง 

กระยาสารท กระหรี่ปั๊บ ขนมสาลี่ เป็นต้น