ตำนาน ลูกฆ่าพ่อแห่งเมืองสิงห์
4 สิงหาคม 2560

 

วัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี 
มีเรื่องเล่าเป็นตำนาน เล่าว่า 
     สมัยนั้นมีสิงห์หรือราชสีห์หนุ่มไปหลงรักธิดาเศรษฐีนางหนึ่ง 
ด้วยบุพเพสันนิวาสทำให้ธิดาสาวสวยมีใจปฏิพัทธ์ราชาแห่งสัตว์ป่า
ในที่สุดทั้งคู่ไปอยู่ในถ้ำด้วยความสุขสืบมา จนกระทั่งมีบุตรชายชื่อ
"สิงหนพาหุ"
    เมื่อสิงหนพาหุเจริญวัยเป็นหนุ่มน้อย เขาเข้าใจว่าบิดาเป็นมนุษย์
ในที่สุดบุตรชายทราบความจริงจากมารดาว่าบิดาเป็นราชาแห่งสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ 
ทำให้สิงหนพาหุรู้สึกไม่พอใจและเคียดแค้นสิงห์อย่างยิ่งในที่สุดสิงหาพาหุ ก็กระทำ
ปิตุฆาตเข้าจ้วงแทงสิงห์จนตายและเอากิ่งโพธิ์คลุมศพไว้ แล้วจึงนำความไปแจ้งมารดา
 
   เมื่อลูกชายเห็นมารดาโศกเศร้าและรำพึงรำพันถึงสิงห์ ทำให้สิงหนพาหุสำนึกใน
บาปกรรม เขาจึงสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่  ซึ่งต่อมาเรียกว่า “พระนอนจักรสีห์” 
และสถานที่ตรงนั้นเรียกว่า “สระล้างบาป"

/data/content/202/cms/flmqtwy35679.jpg

มีเรื่องเล่าเป็นตำนาน เล่าว่า 

     สมัยนั้นมีสิงห์หรือราชสีห์หนุ่มไปหลงรักธิดาเศรษฐีนางหนึ่ง ด้วยบุพเพสันนิวาส
ทำให้ธิดาสาวสวยมีใจปฏิพัทธ์ราชาแห่งสัตว์ป่า
ในที่สุดทั้งคู่ไปอยู่ในถ้ำด้วยความสุขสืบมา
จนกระทั่งมีบุตรชายชื่อ"สิงหนพาหุ"

    เมื่อสิงหนพาหุเจริญวัยเป็นหนุ่มน้อย เขาเข้าใจว่าบิดาเป็นมนุษย์ในที่สุดบุตรชาย
ทราบความจริงจากมารดาว่าบิดาเป็นราชาแห่งสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ 
ทำให้สิงหนพาหุรู้สึกไม่พอใจ
และเคียดแค้นสิงห์อย่างยิ่งในที่สุดสิงหาพาหุ ก็กระทำปิตุฆาตเข้าจ้วงแทงสิงห์จนตาย
และเอากิ่งโพธิ์คลุมศพไว้ แล้วจึงนำความไปแจ้งมารดา

    เมื่อลูกชายเห็นมารดาโศกเศร้าและรำพึงรำพันถึงสิงห์ ทำให้สิงหนพาหุสำนึก
ในบาปกรรม เขาจึงสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่  ซึ่งต่อมาเรียกว่า “พระนอนจักรสีห์” 
และสถานที่ตรงนั้นเรียกว่า “สระล้างบาป"