ข้อมูลงานประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี
25 กรกฎาคม 2560

 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 
งานวันวีรชนค่ายบางระจัน 
จัดขึ้นเป็นประจำในระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๘ มกราคม และ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน 
ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูปจำลองพระอาจารย์ธรรมโชติและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่าย
บางระจัน การแสดงละครเกี่ยวกับวีรกรรมวีรชนค่ายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน
แสดงนิทรรศกาลของดีเมืองสิงห์ต่างๆ มากมาย
Day of Bang Rachan Heroes Fair 
Organized at vicinity of Heroes Monument and Bang Rachan Camp Park,Bang Rachan Sub-district,
Bang Rachan District.
Fair Period : During 4-6 February of every year The fair consists of the homage ceremony
to the statue of Phra Thammachot and laying the wreath representing respect  to the Heroes
Memorial Staues of Bang Rachan Camp.The historical dramatic play about heroic deed of the 
people of Bang Rachan Village, with light and sound shows,folklore's plays and entertainment
and exhibition of many good things of Singburi.
เมษายน 
ประเพณีปารุปะนัง/ประเพณีตีข้าวบิณฑ์
เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทำกันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี นิยมทำในช่วงวันสงกรานต์
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดกันทำพิธีโดยการนำข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวแดง
มาหุงหรือนึ่งพอสุกนำมาใส่ใบตองพับเป็นรูปกรวย นำไปถวายหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์
ด้วยการนำพานใส่กรวยข้าวเหนียวที่เตรียมวางไว้ด้านหน้าองค์พระนอน เพื่อทำพิธีถวายข้าวบิณฑ์
Pharuphanang-Giving Rice to Monks Tradition
     Organized at : Chaksi Village, Mueang DistrictFestival Period: Normally organized during 
Songkran festival,13-15 April of every year This is the old tradition seemed remaining at one
place at Chaksi Village,Mueang District,Singburi,.Villagers would make appointment to perform
the ceremony,by bringing the white and red glutinous rice to cook ther wrapped with banana
leave in conic shape then place them in elevated tras in front of The Big Reclining Buddha 
Image of Wat Phranon Chaksi as the way of giving things to a god.When a moment passes by 
the rice taking back ceremony,eveyone will go directly to their elevated trays and divide some
part as a sample left in front of the Buddha Image,the villagers would form a group of 6-7 persons,
having meal together,this rice is regarded as the remaining rice after it has been given to the
Buddha image so called 'khaobin'

มกราคม - กุมภาพันธ์ / January-February 
     งานวันวีรชนค่ายบางระจัน 

     จัดขึ้นเป็นประจำในระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๘ มกราคม และ วันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน 
ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูปจำลอง
พระอาจารย์ธรรมโชติ และ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่าย
บางระจัน การแสดงละครเกี่ยวกับวีรกรรมวีรชนค่ายบางระจัน
ประกอบแสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน 
แสดงนิทรรศกาล
ของดีเมืองสิงห์ต่างๆ มากมาย

     Day of Bang Rachan Heroes Fair 

     Organized at vicinity of Heroes Monument and Bang Rachan Camp Park,
Bang Rachan Sub-district,Bang Rachan District.

      Fair Period : During 4-6 February of every year The fair consists of the homage ceremony
to the statue of Phra Thammachot and laying the wreath representing respect  to the Heroes
Memorial Staues of Bang Rachan Camp.The historical dramatic play about heroic deed of the 
people of Bang Rachan Village, with light and sound shows,folklore's plays and entertainment
and exhibition of many good things of Singburi.


เมษายน / April
      ประเพณีปารุปะนัง/ประเพณีตีข้าวบิณฑ์

      เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทำกันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
นิยมทำในช่วงวันสงกรานต์
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนัด
กันทำพิธีโดยการนำข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวแดง
มาหุงหรือนึ่งพอสุกนำมาใส่ใบตอง
พับเป็นรูปกรวย นำไปถวายหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์
ด้วยการนำพาน
ใส่กรวยข้าวเหนียวที่เตรียมวางไว้ด้านหน้าองค์พระนอน เพื่อทำพิธีถวายข้าวบิณฑ์

    Pharuphanang-Giving Rice to Monks Tradition

      Organized at : Chaksi Village, Mueang DistrictFestival Period: Normally organized during 
Songkran festival,13-15 April of every year This is the old tradition seemed remaining at one
place at Chaksi Village,Mueang District,Singburi,.Villagers would make appointment to perform
the ceremony,by bringing the white and red glutinous rice to cook ther wrapped with banana
leave in conic shape then place them in elevated tras in front of The Big Reclining Buddha 
Image of Wat Phranon Chaksi as the way of giving things to a god.When a moment passes by 
the rice taking back ceremony,eveyone will go directly to their elevated trays and divide some
part as a sample left in front of the Buddha Image,the villagers would form a group of 6-7 persons,
having meal together,this rice is regarded as the remaining rice after it has been given to the
Buddha image so called 'khaobin'

 

กันยายน - ตุลาคม September-October
       การแข่งเรือยาวประเพณี

       การแข่งเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี ที่บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา
ริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าและแม่น้ำน้อย วัดกลางท่าข้าม ซึ่งมีเรือที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ นับเป็น
งานประเพณีที่ตื่นเต้น สนุกสนาน และเร้าใจ ตลอดจนะได้เพลิดเพลินกับความสวยงาม
ของเรือแต่ละลำ ที่ตกแต่งลวดลายและประชันฝีพายกันอย่างเต็มที่ 


      Traditionally Long Boat Racing
      Organized at : Chao Phraya River,at vicinity of embankment in front of the old City Hall
or the Provincial Administration Office,Mueang District.and Noi River,at Wat Khang Tha Kham
Bang Ra Chan District. Organization Day : Annually organized in October of every year.
There are many famous boats from various provinces that participate in this race and are
being awarded the trophy given by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. It is one
of the enjoyable,funny,and exciting traditional fair as wedd as accepting  amusement
with the beauty of each boat's decoration and the oar-men expression at their full swing.


ธันวาคม / December
    งานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี

    จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีมีลำน้ำแม่ลาเป็นลำน้ำ
ธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม และมีชื่อเสียงมากคือ ปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดของ
จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ สิงห์บุรียังมีเป็นถิ่นกำเนิดของแม่ครัวหัวป่า ต้นตำรับอาหาร
คาว-หวาน ที่มีชื่อเสียง ดังนั้น งานเทศกาลกินปลา จึงเป็นที่รวบรวมอาหารรสเด็ด
นานาชนิดของสิงห์บุรี 

     Fish Eating and Red Cross Fair of Singburi Province 
     Fair Period : Approximately organized by the end of December of every year.Singburi
province has Mae La River which has amplevarieties of fishes and one of them is the snake-head
fish which is the famous menu of Singburi.In addition,Singburi is the original place of many
skilled cooks or chefs who can prepare famous savory cuisine-sweets so the fish-eating
festival is the pool gathering of all kinds of delicious food in Singburi.

ข้อมูลโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี