ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)
25 กรกฎาคม 2560

       ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) งานบุญเข้าพรรษา ณ วัดจินดามณี
ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

       ได้มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) ในช่วงเข้าพรรษา
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านเวียงจันทร์ที่เป็น
บรรพบุรุษของชุมชนในตำบลบ้านแป้งตั้งแต่ ปู่ย่าตายาย ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

       ซึ่งเป็นประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีกันมานานเป็นร้อยปีแล้ว และเพื่อที่จะให้
ประเพณีนี้ยังอยู่กับเรานานๆ จึงได้กำหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันตักบาตรดอกไม้

       ทางวัดในหมู่บ้าน จะมีการตีกลองประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพี่น้องก็จะพาลูกหลาน
มาที่วัด จัดข้าวตอกดอกไม้ ๕ ชนิด คือ ข้าวตอก ดอกมะลิ ดอกรัก ดอกบัว ดอกข้าวโพด
ธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม จัดเป็นการใส่บาตรพระ เพื่อใช้เข้าอุโบสถ เป็นพุทธบูชา ซึ่งทุก
ท่านสามารถเข้าร่วมประเพณีครั้งนี้ได้  

       โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังกล่าว ดังนี้ ทำบุญตักบาตรที่วัดจินดามณี
ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ทำกิจกรรมคั่วข้าวตอก ดอกไม้ กิจกรรมสวดมนต์ เวียนเทียน
รอบรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดกลางธนรินทร์ ทแห่เทียนจำพรรษาโดยรอบหมู่บ้าน
ทำบุญฉลองพระ เลี้ยงเพลพระ ร่วมรับประทานอาหาร พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
ชมการแสดงพื้นบ้าน