เทศกาลกินปลาจังหวัดสิงห์บุรี
24 กรกฎาคม 2560

     เทศกาลกินปลาจังหวัดสิงห์บุรี มีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
มากมายนับตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี แล้วยังมีลำคลอง
หนองบึงอีกมาก โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดปลาพันธุ์รสชาติดี ได้แก่ "ลำแม่ลา"
เป็นแหล่ง " ปลาช่อน" สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสิงห์บุรีในด้านรสชาติอร่อย
เนื่องจากที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นดินโคลนสีดำ ไม่ใช่ดินทราย หรือ ดินดาน
เหมือนที่อื่นๆ 
    ลักษณะเป็นดินโคลนเช่นนี้ เหมาะสำหรับเป็นที่อาศัยของปลามาก การที่มีน้ำนิ่ง
และพืชน้ำพร้อมทั้งอาหารที่สมบูรณ์ปลาทุกตัวจึงกินอิ่ม ทำให้ปลาในลำแม่ลาตัว
อ้วน เนื้อมัน รสหวาน อร่อยน่ารับประทาน
    คนสิงห์บุรีมีความสันทัดจัดเจนในการประกอบอาหารที่ทำจากปลาเช่น ปลา
ช่อนเผาปลาแดดเดียว ขนมจีนน้ำยา ห่อหมก ฯลฯ จึงมีรสชาติอร่อย ถูกปาก
ผู้บริโภค นอกจากอาหารที่ทำจากปลาแล้ว คนสิงห์บุรียังมีฝีมือในการทำอาหาร
อย่างอื่นจนเป็นที่เลืองลือกล่าวขานมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ
คำว่า "แม่ครัวหัวป่า"   
    จังหวัดสิงห์บุรีจึงมีโครงการที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของปลาช่อนแม่ลาและ
จังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ของประชาชนจึงได้จัดงานประเพณีประจำจังหวัดขึ้น โดยใช้
ชื่อว่า "งานประเพณีเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี"

    งานจัดเป็นครั้งแรกในสมัยที่ นายวิพัฒน์ คงมาลัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี
จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ชื่อว่า "เทศกาลกินปลาเฉลิมฉลองสิงห์บุรี ๑๐๐ ปี" ครั้งที่ ๒
ใช้ชื่องานว่า "งานประเพณีเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี" หลังจาก
นั้นจังหวัดสิงห์บุรีจัดงานติดต่อกันมาทุกปี ในปลายเดือนธันวาคม ถึง ต้นเดือน
มกราคม ของปีถัดไป แต่ในปี ๒๕๕๔ ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่่จังหวัดสิงห์บุรี
และอีกหลายจังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่
สามารถจัดงานในห้วงเวลาดังกล่าวได้ 

        การจัดงานใช้พื้นที่บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ประชาชน
ได้ท่องเที่ยว พักผ่อน รื่นเริง สนุกสนาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมถึง
การสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด 

กิจกรรมในงาน
         ชมขบวนแห่หุ่นปลาสวยงาม ของ ๖ อำเภอ การประกวดหุ่นปลาสวยงาม และ
หุ่นปลาโคมไฟเวทีกลางจะมีการแสดงสื่อผสม แสง สี เสียง ภายใต้แนวคิด สิงห์บุรีวิถีน้ำ
วิถีชีวิต วิถีไทยแบ่งการแสดงออกเป็น ๔ องก์ คือ ทวารวดี เมืองโบราณ, สืบสานตำนาน
วีรชน,ชมการจุดพลุตะไล ไฟพะเนียง ที่สวยงามตระการตา การแสดงของนักเรียน,การ
ประกวดทำอาหารทีทำจากปลาลิ้มรสอาหารที่ทำจากปลาบนถนนสายปลาของชมรมร้าน
อาหารสิงห์บุรี,อาหารต้นตำรับแม่ครัวหัวป่าสมัยรัชกาลที่ ๕, เลือกซื้อปลาช่อนแดดเดียว,
ปลาช่อนเผา,การจัดนิทรรศกาลของส่วนราชการ,นิทรรศกาลปลาสวยงามและชมปลา
หายากจากรมประมง,สินค้าโอท๊อป ของดีเมืองสิงห์,รำวงย้อนยุคชมคอนเสิร์ตจาก
นักร้องชื่อดังทุกคืนฯลฯ  

ข่าวเทศกาลงานกินปลาประจำปี 

ครั้งที่ ๑๗ ปี ๒๕๕๕ - ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๗ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยว งานเทศกาล
กินปลาจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรีครัั้งที่ ๑๘ ปี ๒๕๕๖ - ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๘
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยว งานเทศกาล
กินปลาจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๓
มกราคม
 ๒๕๕๖ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
/data/content/153/cms/befgjortv168.jpg

เที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 20
ขอชวนเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 20 
(กินข้าว กินปลา มาสิงห์บุรี) 
ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558


ครั้งที่ ๑๙ ปี ๒๕๕๗ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ร่วมกับ
จังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๙
ระหว่าง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี
(ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบัน) 
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ชมการประกวดหุ่นปลาสวยงาม หุ่นปลา
โคมไฟ การประกวดอาหาร 
แม่ครัวหัวป่า  การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านอาหาร
ที่ปรุงจาก
ปลานานาชนิด และ อีกหลากหลายกิจกรรม
ขอบคุณภาพ / ข้อมูล โดย https://travel.mthai.com

/data/content/153/cms/acfhilqvxz15.jpg

ครั้งที่ ๒๐ ปี ๒๕๕๗ - เที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐  ขอชวนเที่ยว
งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐ (กินข้าว กินปลา มาสิงห์บุรี) ในช่วง
ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๔ มกราคม ๒๕๕๘
/data/content/153/cms/bfjmovw35689.jpg

ครั้งที่ ๒๑ ปี ๒๕๕๘ - เที่ยวเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๑  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญ
เที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๑ ระหว่าง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓ มกราคม ๒๕๕๙

/data/content/153/cms/acjklnprt348.jpg

ครัั้งที่ ๒๒ ปี ๒๕๖๐ - เที่ยวเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๒  
ชมขบวนแห่หุ่นปลาสวยงาม พบ มหกรรมสินค้าราคาถูก การแข่งขันทำอาหาร
จากปลาช่อนและกล้วยน้ำว้า ประกวดธิดามัจฉา ร่วมลุ้นรางวัลมัจฉากาชาด ครั้งที่ ๒๒
ระหว่าง
วันที่ ๔ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
/data/content/153/cms/aijkmnowyz23.jpg